2017KO APIRILAK 2. BIZKAIKO BATEL LIGA. X. JARDUNALDIA

2017KO APIRILAK 1. BIZKAIKO BATEL LIGA. IX. JARDUNALDIA

2017KO MARTXOAK 26. BIZKAIKO BATEL LIGA. VIII. JARDUNALDIA

2017KO MARTXOAK 25. BIZKAIKO BATEL LIGA. VII. JARDUNALDIA

2017KO MARTXOAK 18. BIZKAIKO BATEL LIGA. VI. JARDUNALDIA.

2017KO MARTXOAK 11. BIZKAIKO BATEL LIGA. V. JARDUNALDIA.

2017KO MARTXOAK 4. BIZKAIKO BATEL LIGA. IV. JARDUNALDIA.

2017KO OTSAILAK 26. BIZKAIKO BATEL LIGA. III. JARDUNALDIA.

2017KO OTSAILAK 18. BIZKAIKO BATEL LIGA. II. JARDUNALDIA.